Om mig

OM MIG

Jag är utbildad coach/beroendeterapeut och har arbetat inom missbruksvården i olika roller.

Jag har erfarenhet som enhetschef, terapeut och behandlare inom den plattformen. 


Jag har arbetat inom skolans plattform som lärare, kurator och socialpedagog och har genom det utvecklat ett koncept i självledarskap. 


Jag har arbetat i både privata och kommunala verksamheter. Det har givit mig värdefulla erfarenheter och breda kunskaper inom dessa områden.


Jag tar uppdrag där jag har en klar och tydlig bild av att jag kan ge av min kompetens och göra skillnad till det bättre. 


Grunden i mig är byggd på ickedömande och att varje individ har mest kunskap om sig själv, och med den grunden bygger vi vidare mot välmående och tillfrisknande!


Jag arbetar också med privata sittningar utifrån utbildningar som änglaterapeut och energiterapeut. Då arbetar vi med medial utveckling och ökad självkännedom.