Information om insatser

       INFORMATION OM INSATSER 

                 

         Socialtjänsten:

  • Familjebehandling: Jag gör en kartläggning av familjens nuläge, vilka individer som bor i familjen, vilka nätverkspersoner som är betydelsefulla. Utifrån det ser jag vilka insatser som behöver göras i samverkan med familjen, och utifrån handläggarens uppdrag.  


  • 12-stegsbehandling: Jag jobbar nära individen och finns som stöd i stegarbetet. Jag förmedlar att 12-steg är en process i föränderlighet för att nå ett tillfrisknande hållbart över tid. 


  • Beroendeterapi: Tillsammans med klienten görs en nulägesanalys av individens problematik gällande riksbruk, missbruk, beroende. Utifrån resultatet skapar vi tillsammans den behandling som känns mest lämpad för individen själv. 


         Skolans plattform i form av kurser:

  • Del1, Grundstegen: Jag föreläser om områden som vi människor berörs av i dagens samhälle. Värderingsfrågor, sociala medier, kommunikation, sex, ekonomi, fördomar, beroende, bemötande. En skrift med frågeställningar finns kopplat till föreläsningens innehåll. 


  • Del 2, Livsstegen: I denna kurs får vi följa med Hedda, från hennes födsel, genom skoltiden och hur hon präglas av sin mammas missbruk. Vi får ta del av hennes erfarenheter av utanförskap och självdestruktivitet.

    En skrift med frågeställningar finns kopplat till föreläsningens innehåll.


  • Del 3, Utvecklingsstegen: I del tre i detta koncept berör vi ämnet självledarskap. Vi jobbar med 10 delar som handlar om, grunden, nuläge, rädslor, livshistoria, konsekvenser, ansvar, beroende, sorg, förändringen, kunskapen. En skrift med frågeställningar finns kopplat till föreläsningens innehåll.